Kulturrådet stöder nyskriven körmusik samt samverkansprojekt med komponister inom Umeå2014

Sju satsningar med nyskriven musik inom kulturhuvudstadsåret Umeå2014 stöds nu av Kulturrådet. Även nyskriven körmusik prioriteras när stödet till samverkan med komponister fördelas. Sammanlagt beviljas 56 projekt 4,6 miljoner kronor.

Vokalharmonin i Stockholm, Serikon i samarbete med Radiokören och kören Pro Musica i Göteborg prioriteras av Kulturrådet när det gäller nyskriven körmusik. Av de sju stora satsningarna inom kulturhuvudstadsåret är flera hemmahörande i Norrbotten och Västerbotten. Det är exempelvis Såkhie – Umeå Sameförening, NorrlandsOperan och dess symfoniorkester samt Norrbottensmusiken som driver dessa samverkansprojekt.

En referensgrupp från Kulturrådet bedömer ansökningarna och förordar i sitt förslag samverkansprojekt som gäller symfoni-, kammar- och blåsorkester, storband, körer och mindre ensembler.
– Det är numera ofta samarbetet som står i centrum, ett undersökande arbete mellan komponister och andra aktörer. En trend är att ansökningarna allt mer fokuserar på projektinriktade kollektiv, tidigare låg fokus på det musikaliska verket, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet prioriterar även internationella samarbeten genom att stödja projekt med nio tonsättare och kompositörer som är bosatta utanför Sverige, och som samarbetar med fria teater-, dans- och musikgrupper samt institutioner.

Mer information

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo