Stöd till ungas läsning
på fritiden

Läsning på fritiden, samarbete mellan fritidsgårdar och bibliotek, mångspråkighet och läsplattor. Det är några huvuddrag när Kulturrådet nu fördelar fem miljoner kronor i stöd till läsfrämjande.

Många ansökningar handlar om skrivande som inspirationskälla till läsning. En annan trend är läsfrämjande på fritiden, speciellt för unga. Flera teman tar upp skapande och gestaltande aktiviteter. Pojkar nämns som en speciell målgrupp och i många ansökningar används läsplattor i läsfrämjande arbete.
– Kulturrådet prioriterar projekt som uppmuntrar till skrivande och eget skapande speciellt för ungdomar, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet.

Några projekt som får stöd för barns eget berättande och skrivande:

  • En bok för allas vänförening för Skriv vidare! Med läslust till skrivglädje
  • Norrbottens länsbibliotek Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten
  • AK Inspiration för Kan verkligen jag?
  • Mediacenter i Västerbotten för Det var en gång i Västerbotten…

När det gäller läsfrämjande för unga på fritiden är några spännande projekt Gullspångs kommun med Sommarplattan och sommarboken och Uppsala stadsbibliotek med I Love Stories.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo