Bild på Lena Adelsohn Liljeroth. Foto:Anna von Brömssen

Kulturrådet viktigt nav
för läsfrämjande

Bok & Bibliotek rivstartade när kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth presenterade litteraturpropositionen Läsa för livet inför en fullsatt seminariesal.

– Att väcka läslusten hos människor, speciellt unga pojkar, är ett av de viktigaste uppdrag vi har på Kulturrådet. Därför är det väldigt roligt att kulturministern ger oss det samordnande ansvaret för läsfrämjande insatser, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet i samband presskonferensen och tar sig själv som exempel.

– Mitt eget litteraturintresse väcktes av en bibliotekarie i Hörby i de tidiga tonåren – och det förändrade inriktningen på mitt liv.

Enligt propositionen ska Kulturrådet initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. I samråd med andra parter ska Kulturrådet ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande på fritiden. För detta tillförs Kulturrådet ytterligare 15 miljoner.

– Det är positivt att kulturministern även poängterar vikten av att läsa för nöjets skull, utifrån sina egna intressen, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet och tillägger:

– Vi är väldigt glada över det förtroende regeringen visar oss i det här sammanhanget!

Andra viktiga områden som betonas i litteraturpropositionen är att läsfrämjande åtgärder ska stärkas i de regionala kulturplanerna. Från och med 2015 föreslås de bli en obligatorisk del av planen. Även översättning av svensk litteratur är ett fortsatt prioriterat område och Kulturrådet får utökade medel för detta uppdrag.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo