Kulturtidskriftsstöd till tecknade serier

Serietidskrifterna Galago, Bild & Bubbla, Utopi Magasin och C´est Bon Anthology är exempel på en trend av tecknade serier som Kulturrådet stödjer. Utopi magasin är en nykomling som får 100 000 kronor i stöd, Galago och Bild & Bubbla får högre stöd än tidigare. Sammanlagt fördelas drygt 19 miljoner kronor i produktionsstöd till 91 tidskrifter. 17 av dem är nättidskrifter.

Sex av kulturtidskrifterna är helt nya för i år, däribland två e-tidskrifter, Populär Poesi och Evangelium. Flera andra e-tidskrifter får högre stöd än tidigare, däribland Dixikon, Ett lysande namn och Kunstkritikk.

Sammantaget är det 35 tidskrifter som får ett högre bidrag än tidigare. Det gäller exempelvis två tidskrifter för barn och unga; Ponton, litterär tidskrift av och för unga, och Opsis barnkultur. Artikel 14, Tidskriften Expo och den romska tidskriften E Romani Glinda är andra kulturtidskrifter som Kulturrådet prioriterat.

Tidskrifterna som söker stöd uppvisar en stor variation och behandlar allt från arkeologi och historia till film, konsthantverk, litteratur, teater eller samhälls- och kulturdebatt. Gemensamt för tidskrifterna som får stöd är att de alla vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt eller analys och presentation av kultur och konstarter.

I år sökte 141 tidskrifter stöd varav 27 var e-tidskrifter och 19 tidskrifter helt eller delvis på annat språk än svenska. 36 av de 141 tidskrifterna sökte inte stöd förra året. Förra året sökte 134 tidskrifter, varav 24 e-tidskrifter och 100 beviljades stöd.

KONTAKT

Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
jan.kärrö@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo