Foto: Marcus Skogström

Malmö vidgar fristadsbegreppet till andra konstformer

Malmö vill från och med 2014 ge två kulturskapare fristad.  Den nya platsen ska erbjudas någon som arbetar med ett annat uttryck än det skrivna ordet. Beskedet kommer under det två dagar långa expertmötet Safe Havens for Artists at Risk – a Nordic perspective, som äger rum på Moriska Paviljongen i Malmö.

– Det är väldigt glädjande att Malmö beslutat att avsätta medel för att utöka sitt fristadsprogram till att omfatta författare men också förföljda konstnärer inom andra konstområden. Utan tvekan finns det behov av skydd för såväl musiker, filmskapare, bildkonstnärer som andra som utmanat makten genom sin konst, säger Kulturrådets projektledare Fredrik Elg.

Konferens har som mål att bredda begreppet fristadsförfattare men också att förstärka de öppna nätverk som finns mellan konstnärer, musiker, författare och journalister.

– Hela fristadsrörelsen kommer att syresättas och få större nätverk när man som nu öppnar för flera konstformer. Göteborg har till exempel just tagit emot sin första musiker, Khaled Harara. Det skall bli intressant att se hur programmet utvecklas i Malmö med två olika konstformer representerade parallellt, säger Fredrik Elg.

Det är Kulturrådet som tagit initiativ till Safe Havens for Artists at Risk – a Nordic perspective och på plats finns över hundra deltagare från många länder. De sju stora organisationerna ICORN, Freemuse, PEN, Freedimensional, Reporters without Borders, Safemuse och Scholars at Risk är alla representerade.

– Nästa steg kan vara att titta inom EUs gränser och se hur vi hanterar yttrandefrihet och konstnärlig frihet, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

KONTAKT

Fredrik Elg
Projektledare
Telefon: 08-519 264 48
fredrik.elg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo