Samtal mellan läsambassadörer. Foto: Stefan Tell.

Minskad läsförmåga gemensamt problem i västvärlden

- Jag tackar Sverige för temat och önskar att alla tar det med sig hem till sina länder och arbetar för ”Childrens right to Culture and Literature”.
Det sa Sioban Parkinson från Irland i ett samtal mellan läsambassadörer från Australien, Irland och Sverige som hölls på måndagen på barnboksmässan i Bologna. Moderator var Cay Corneliuson från Kulturrådet.

Sverige korade för ett år sedan sin första läsambassadör då Johan Unenge valdes till posten. Han har haft tuffa men spännande och stimulerande år där han fått bana väg för sitt arbete.

På barnboksmässan i Bologna strålade han samman med kollegor från Irland och Australien, som varit verksamma under många år. De delade gemensamma erfarenheter men gav också varandra goda råd.
- Jag uppmanar barnen att se läsandet som en kreativ konst, betonade Sioban Parkinson, från Irland. Det är inte bara vi författare som är kreativa, utan alla som läser skapar sin egen bild och sin egen uppfattning. Det är en aktiv handling som ger mening åt läsandet.

Boori Monty Pryor, läsambassadör från Australien, förklarade hur han lockade barnen till läsning genom att jämställa det med andra lusbetonade aktiviteter som att gå på Mc Donalds, dansa, berätta spökhistorier och liknande.
- Jag leder barnen till läsandet och plötsligt är de där, utbrister han. Det blir en efterfrågad kompetens som ger ingång till spännande aktiviteter som de inte vill vara utan.

Johan Unenge konstaterade att man måste få barnen att se läsandet som något coolt, och inte något för nördar. I det sammanhanget betonade han hur viktigt det är att föräldrarna engagerar sig i barnens läsande och inte enbart i deras sportande.
- En förälder kan lägga upp till tio timmar i veckan på sitt barns sportsaktiviteter. Det är ett sätt att komma nära och engagera sig. Men tänkt om man istället lade två timmar på att läsa med sitt barn? Det skulle skapa minst lika mycket samvaro och dessutom ge läskunnandet på köpet.

Alla i panelen var överens om bibliotekens stora betydelse för barns läsande. I Sverige har vi nyss fått en lag som innebär att alla skolor måste ha ett bibliotek, men både på Irland och i Australien saknas en sådan.
- Vi lägger alldeles för lite resurser på våra barn och deras uppväxt, betonade Alison Lester från Australien. Alla borde inse att de är morgondagens läsare och att vi alla är beroende av deras läsförmåga.

Hela västvärlden brottas idag med nedåtgående siffror när det gäller barns läsförståelse. Läsambassadörerna konstaterade att det finns många gemensamma orsaker att peka på, men att det är svårare att hitta lösningar på problemet. Att arbeta över gränserna och att utbyta erfarenhetger är ett av de första och mest intressanta stegen.

Header logo