Musikarrangörer kartlagda

Drygt fem tusen konserter för en publik på över en miljon. Det är en kort men kärnfull beskrivning av vad ungefär 330 arrangörer på musikområdet åstadkom under 2011 med hjälp av statligt och kommunalt stöd. Många av dem arbetar ideellt och finns på små orter där kulturutbudet annars är starkt begränsat.

Staten har under flera decennier fördelat stöd till arrangörer på musikområdet. Det började med en handfull ideella föreningar på 1970-talet och omfattar idag mer än 300 arrangörer av kammarmusik, jazz, nutida konstmusik, orkestermusik, folkmusik rock och pop. Sammanlagt fördelas idag drygt 30 miljoner kronor årligen i statligt verksamhetsbidrag.

Kulturrådet och Konstnärsnämnden fick 2012 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera arrangörsverksamheten inom musikområdet. I den rapport som nu lämnats till Kulturdepartementet finns en beskrivning av hur stödet växte fram och utvecklades, hur arrangörerna arbetar och vad deras verksamhet betyder för musiklivet lokalt och nationellt. I rapporten presenteras också ett antal slutsatser och förslag till utveckling av stödet inom området.

De sju riksorganisationerna, som organiserar många av de arrangörer som får stöd av staten, har en nyckelroll när det gäller utvecklingsfrågorna. Dessutom vidarefördelar flera av dem statsbidraget från Kulturrådet till sina medlemsföreningar. Det långsiktiga målet med statens stöd till arrangörerna är att höja kvaliteten på arrangörsverksamheten inom musikområdet generellt och skapa flera speltillfällen för yrkesutövande musiker. Det är också angeläget att värna den musikaliska infrastrukturen där arrangörerna utgör en förutsättning för att sprida musik av hög kvalitet till så många människor som möjligt.

Läs hela rapporten

KONTAKT

Mika Romanus
Enhetschef
Telefon: 08-51926497
mika.romanus@kulturradet.se

Header logo