Normkritik och internationella samarbeten får stöd av Kulturrådet

Genus, klass, etnicitet och normkritik. Mångfald och internationella samarbeten. Kulturrådet skönjer ett ökat samhällsengagemang när projektstöden till den fria scenkonsten fördelas.

Drygt tio miljoner kronor tilldelas 35 aktörer inom dans, teater, opera cirkus, performance med mera.

Kulturrådet ser en fortsatt trend av samhällsaktuella frågor och en problematisering av politiska skeenden i ansökningarna från den fria scenkonsten. Några exempel: Teater JaLaDa från Malmö, som med den trespråkiga barnföreställningen ”parizade/parisad/dasirab” tar upp frågor om ursprung och identitet. Counterforce Production, från Stockholm som i samarbete med Borås stadsteater i "Djävla nuläge!" i kabaréform speglar samhället, åldrandet, orättvisorna, döden och kärleken. Interkulturellt projektcentrum från Göteborg, med föreställningen ”Golis systrar” där människors berättelser präglas av deras varierande livserfarenheter och sociala och psykologiska arv.

Välförankrade internationella samarbeten fortsätter att känneteckna dansområdet vilket återspeglas i flertalet av de projekt som får stöd. Exempelvis presenterar Stina Nyberg, KASS produktion, Alma Söderberg, Frauke, Iraqi Bodies och Dalija Acin Thelander projekt vilka samtliga innefattar en internationell dimension.

Bibu.se i Helsingborg, Festival Normal i Umeå och Göteborgs Dans & Teater Festival är tre scenkonstfestivaler som beviljas stöd av Kulturrådet.

Ett annat prioriterat område för Kulturrådet gäller verksamhet som vänder sig till barn och unga. Danscentrum Stockholm beviljas stöd för att utveckla publik verksamhet däribland Dansmässan som i huvudsak presenterar produktioner för barn och unga. Gilda Stillbäck beviljas bidrag för ett dansprojekt i Vänersborg som riktar sig till små barn där tillgänglighetsperspektivet är centralt. Embla från Göteborg får stöd för att presentera nordisk danskonst för en ung målgrupp.

KONTAKT

Jochum Landin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo