Ny fördelning av bidrag till internationellt kulturutbyte

Teater Pero reser till Tact-Fest i Osaka, Japan med föreställningen Astons stenar, Pantominteatern gästar festivalen FamFest i Chile med Charlies unge och norska Dieserud/Lindgren besöker Göteborg med bebisoperan Högt uppe i fjället.

Det är tre projekt för barn och unga som får stöd när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet för andra gången 2013. Totalt delar 44 aktör på drygt 2,3 miljoner.

Andra projekt som får stöd är göteborgsbaserade Iraqi Bodies som ska medverka på ChangMu International Dance Festival i Seoul, Sydkorea. ArtAgent, den svenska koordinatorn för EU-projektet Visualize the invisible, får bidrag för sitt samarbete med organisationer i Kroatien, Albanien och Makedonien kring deltagarbaserade konstprojekt. De medverkande konstnärerna arbetar med olika uttryck som video, performance, installation, musik och dans tillsammans med människor i olika bostadsområden, skolor, fängelser och inom vården för att göra konst och kultur tillgängliggöra för fler.

Musikgrupper inom olika genrer står för en stor del av ansökningarna. Några exempel är Lina Nyberg Band som turnerar i USA och Kanada, Erik Westbergs Vokalensemble som reser till Italien och den portugisiska sångerskan Joana Amendoeria som tillsammans med sina musiker återskapar känslan av en fadoklubb i projektet Casa de Fados som landar i Stockholm, Malmö och Luleå.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor, där bidragsgivningen är det viktigaste verktyget. Fyra gånger per år fördelas särskilda medel till internationella samarbetsprojekt samt till resor vid internationella gästspel och turnéer.

KONTAKT

Anna Selvåg
Handläggare
Tel: 08 519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Header logo