Orionteatern, Eric Sahlström Institutet och Dansnät Sverige beviljas stöd

Kulturrådet fördelar stöd för år 2013 till av regeringen utpekade ”vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse”. Det gäller ett arrangörsnätverk inom dansen, tre teatrar och fem musikaktörer. Sammanlagt beviljas dessa aktörer drygt 22 miljoner kronor.

Dansnät Sverige, får ett ökat stöd och beviljas 2,5 miljoner kronor för år 2013. Att sprida danskonsten i Sverige genom nationella och internationella gästspel är Dansnät Sveriges huvudsyfte. Dansnät Sverige bedriver ett initierat och strategiskt arbete för att öka tillgången till professionell dans i hela landet och sprider även kunskap om dansen som konstart.

Tre teatrar erhåller drygt 8,5 miljoner kronor i verksamhetsbidrag. Det är Orionteatern, Unga Klara och Strindbergs Intima teater. Orionteatern vill utveckla relationerna mellan människa och djur, synliggöra barnets utsatthet samt utforska människans sociala ansvar. Unga Klaras verksamhet går ut på att värna och vidareutveckla nyskapande teaterverksamhet med barnperspektivet, konstnärlig utveckling och unga människors villkor i centrum. Strindbergs Intima Teater syftar till att göra Strindbergs dramatik levande och att bedriva konstnärlig verksamhet i Strindbergs anda på Strindbergs gamla Intima teater i Stockholm.

Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström Institutet, Vadstena Akademin, Kungliga Musikaliska Akademin och Ulriksdals Slottsteater har samtliga tilldelats stöd av Kulturrådet. De beviljas sammanlagt drygt elva miljoner kronor. Av dessa får Eric Sahlström Institutet ett ökat stöd för år 2013 och beviljas 1 100 000 kr för att stärka marknadsföringsinsatser av verksamheten för att nå ut till en bredare publik såväl nationellt som internationellt.

KONTAKT

Julia Sundberg
Handläggare dans
Telefon: 08-519 264 11
E-post: julia.sundberg@kulturradet.se

Jochum Landin
Handläggare teater
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Magnus Lemark
Handläggare musik
Telefon: 08-519 264 58
E-post: magnus.lemark@kulturradet.se

Header logo