Regionalt och kommunalt inflytande ökar

Myndigheten för kulturanalys släppte den 28 maj sin andra rapport om kultursamverkansmodellen. Inför en välfylld hörsal i Konstakademien inledningstalade kulturminister Lena Adelsson Liljeroth.

Hon slog fast att Sverige är ett av de få länder i Europa som stadigt ökat kulturbudgeten och att hela landet sjuder av kultur och betonade att ”kulturen är större än kulturpolitiken”.

Agnes Ers, utredare från Kulturanalys lyfte tre slutsatser som presenteras i rapporten.

Den första är att den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark, men att det regionala och kommunala inflytandet ökar.

Slutsats två är att det hittills inte skett några större förändringar i hur de statliga bidragen till regional kultursverksamhet, som fördelas med kulturplanerna som grund, fördelas mellan och inom regionerna.

Slutsats tre visar att det, på regional nivå, skett förändringar i arbetssätt och i retoriken om kulturpolitiken. Möjligheten till regionala prioriteringar och variationer är en idé som börjar slå rot.

Slutsatserna låg till grund för ett panelsamtal mellan Lena Adelsson Liljeroth, Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet, Hans Jansson, landstingsråd Västmanland, Jenny Johannisson, forskare vid Centrum för kulturpolitisk forskning i Borås, Philip Johnsson, ordförande Wermlands Operan, Charlotte Wachtmeister, 1:e vice ordförande kulturnämnden Region Skåne och Agnes Ers. Samtalet leddes av Stina Westerberg, generaldirektör för Statens Musikverk.

KONTAKT

Erik Åström
Koordinator
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Lisa Poska
Koordinator
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo