Satsningen på internationell aktörssamverkan avslutad

Fjärde och sista ansökningsomgången för stöd till samarbete mellan kulturaktörer i Sverige och partners i Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia och Sydafrika är avslutad. Totalt har 60 projekt beviljats stöd och målet är att satsningarna ska leda till långsiktiga samarbeten som lever vidare utan biståndsmedel.

Bland de 14 organisationer som beviljades stöd i den sista omgången finns Norrlandsoperan. I projektet the Sami Chinese Project skapar samemusiker musik tillsammans med Kinas ledande urbana indie-folk-rockmusiker. Samarbetet ska resultera i ett verk som uruppförs vid öppningen av Umeå som kulturhuvudstad 2014.

Kulturrådet och Sida har sedan 2011 utlyst bidrag inom aktörssamverkan. Nu avslutas fördelningen i och med att Sidas bistånd till de sex länderna upphör.

Flest projekt har startats inom musik och teater men konstområdena är relativ jämnt representerade. Omkring hälften av projekten är samarbeten med Sydafrika, en följd av att landet sedan länge har väl upparbetade relationer med Sverige inom kulturområdet.
– Programmet för aktörssamverkan har bidragit med viktig kunskap om kulturens möjlighet att spela en avgörande roll i utvecklingen av demokrati och yttrandefrihet. Det faktum att kulturprojekt ofta har en grund i personligt engagemang ökar möjligheterna att nå målet att stimulera självbärande relationer mellan aktörer i Sverige och i samarbetslandet, säger Anna Swedmark Westin, handläggare på Kulturrådet.

Exempel på ett lyckat samarbete är Malmö Högskolas projekt Memories of Modernity i Indien som kommer att fortsätta fem år till. Ett mål är att utveckla kommunikation och design som ska leda till social förändring där det civila samhället deltar. Ett annat mål är att länka samman konstnärlig och akademisk diskurs för att undersöka nya, innovativa metoder för socikulturell forskning och social förändring.

KONTAKT

Anna Swedmark Westin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 65
anna.swedmark@kulturradet.se

Header logo