cirkus_glasrike_foto_peterlloyd

Stark utveckling inom kultursamverkansmodellen

Kulturrådet fördelar 25,6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de län som omfattas av kultursamverkansmodellen. Kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet prioriteras.

Kulturrådet konstaterar att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete av strategisk och nationell betydelse, bland annat flera projekt som utvecklar den kulturella infrastrukturen.

Just nu finns många initiativ för att stärka strukturerna för den professionella dansen och bild- och formområdet. Antal projekt som rör litteraturområdet har ökat.

Kulturrådet ser även projekt som är metodutvecklande, exempelvis kring digitalisering och ökad delaktighet till kulturen.

Bland de beviljade ansökningarna finns också projekt som rör delaktighet i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning och projekt som främjar de nationella minoriteternas kultur.

– Utvecklingen är för närvarande stark inom kultursamverkansmodellen, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.  Den kombination av nationell överblick som Kulturrådet besitter skapar tillsammans med regionernas höga ambitionsnivå förutsättningar för den utveckling som nu pågår.

Några beviljade projekt:

  • Västra Götalandsregionen beviljas medel för projektet ”Digital konstartsutveckling” som syftar till att utveckla digitala uttrycksformer och nya sätt att berätta och därigenom utveckla och förnya konstnärliga uttryck.
  • Cirkus Royale - Cirkus i Glasriket beviljas medel för ett fördjupat och långsiktigt konstnärligt interdisciplinärt utvecklingsarbete som omfattar scenkonst-, musik-, kulturarvs samt bild- och formområdet. Projektet innefattar interregionalt och internationellt samarbete.
  • Östergötlands museum beviljas medel för projektet ”Street Art Academy LKPG” som syftar till att i samarbete med bland andra The Bronx Museum utveckla metoder för att nå nya målgrupper och skapa en verksamhet där ungdomar kan utveckla sina förmågor inom den urbana konsten.

Av 70 beviljade projekt är ungefär hälften relaterade till museer samt området bild och form, ett tjugotal är kopplade till musik, teater och dans. Övriga projekt handlar exempelvis om arkiv, cirkus, film, bibliotek eller griper över flera konstområden. Drygt 40 procent av de beviljade ansökningarna och beloppen riktar sig helt eller delvis till barn och unga.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Lisa Poska
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Header logo