Stöd till fria aktörer inom scenkonsten

PotatoPotato, Shake it Collaborations och Teateretablissemanget är tre fria scenkonstaktörer som nu beviljas verksamhetsstöd av Kulturrådet för första gången. Kulturrådet fördelar idag sammanlagt 47,7 miljoner kronor till 56 grupper.

För att scenkonstområdet ska bidra till konstnärlig utveckling väljer Kulturrådet att prioritera ett antal nya aktörer som inte tidigare fått verksamhetsstöd. Kulturrådet har även ökat stödet till aktörer som anses utveckla konstformerna inom sina skiftande uttryck.

Av de beviljade ansökningarna ska tretton turnera nationellt och tre bedriver internationell verksamhet. Grupperna arbetar inom flera olika former av scenkonst.

Scenkonsten fortsätter också att utvecklas som ett forum för samhällsengagemang och diskussioner vid sidan av tidningarnas debattsidor, konstaterar Kulturrådet.

KONTAKT

Elin Norquist
Handläggare
Telefon: 08 – 519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 – 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo