Cirkus Cirkör, Angereds Teatern och ny dansfestival stöds av Kulturrådet

Kulturrådet har idag fördelat stöd till internationell kulturverksamhet. Sammanlagt har drygt tre miljoner kronor fördelats till 36 projekt vid årets första fördelningstillfälle.

Kulturrådet har behandlat drygt 180 ansökningar från hela landet och gäller musik, scenkonst samt bild- och formområdet. Några exempel på projekt som beviljas stöd är:

  • Cirkus Cirkör för en turné i Sydamerika med föreställningen Wear it like a crown.
  • Angereds Teatern för samarbete med den etiopiska cirkusgruppen Circus Debre Behran.
  • Dansens Hus för en ny samtida dansfestival i Stockholm.
  • Signal – Center för samtidskonst för projektet Mobile Radio.

Kulturrådet strävar efter mångfald när det gäller konstnärliga uttryck och samarbetsländer. Sammantaget bidrar de beviljade medlen till att svensk såväl som internationell publik får möjlighet att ta del av konstuttryck av hög konstnärlig kvalitet.

KONTAKT

Elin Norquist
Handläggare
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo