Stöd till vokal musik, festivaler och nationella turnéer

Voces Nordicae, Trästockfestivalen, Stockholm Gospel och Göteborgs kammarkör och festivalerna Båstad Kammarmusikfestival, Sweden Mail Voices Festival och Norbergfestival hör till dem som får dela på 3 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar stöd till nationella turnéer, festivaler, konsertserier och utveckling av arrangörsledet 2013.

Jämfört med 2012 har antalet ansökningar ökat från 60 till nästan 100. Under samma period har andelen kvinnor bland såväl musiker som den konstnärliga ledningen ökat, från 34 procent till 38 procent respektive 41 procent till 50 procent.

Musikgrupper som får stöd för att turnera i Sverige är Fire! Orchestra, Johan Moir Ensemble, Gestaltensemblen och Kongero. Göteborg Artist Center, Västerlanda kultur och media, Kulturföreningen Neo och Höör Barock får stöd för att genomföra konsertserier.

Det övergripande målet för bidragen är att öka tillgängligheten av musik av hög kvalitet i hela landet genom projektstöd till fria musikgrupper och arrangörer. Knappt 80 procent av ansökningarna kommer från Stockholms län, Västra Götland och Region Skåne och merparten gäller nationella turnéer och festivaler.

Här finns en rad uttryck, bland annat folk- och världsmusik, visa, rock, jazz, r&b, gospel, punk, elektronisk musik, tidig musik, nutida konstmusik, barockmusik, kammarmusik, opera, tango nuevo och flamenco. Flera ansökningar är dessutom genreöverskridande.

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Header logo