Stort internationellt intresse för Bok & Bibliotek 2013

Kulturrådet och Bok & Bibliotek samarbetar för att öka intresset för svensk litteratur i världen. Genom att bevilja bidrag till utomnordiska förläggare och underagenter som vill besöka Bokmässan i Göteborg hoppas Kulturrådet och Bok & Bibliotek på ökade kunskaper om svensk litteratur i världen och därmed större möjligheter för svenska författare att nå en utländsk läsekrets.

Bland ett femtiotal sökande får i år 19 personer möjlighet att ta del av seminarieprogrammet och möta svenska branschkollegor på Bokmässan i Göteborg den 26-29 september. Gästerna kommer från Chile, Italien, Kina, Korea, Kroatien, Ryssland, Tjeckien, Tyskland och USA.

– Att Bokmässan tillsammans med Kulturrådet för femte året kan göra det möjligt för fler agenter att komma till Göteborg är viktigt för att öka intresset för den svenska litteraturen i världen, säger Maria Källson, programansvarig Bok & Bibliotek. Handeln med rättigheter ökar i betydelse för bokmässor globalt och för branschen ur ett exportperspektiv. Stödet har medfört konkreta resultat för en fortsatt positiv utveckling.

KONTAKT

Zoi Santikos
Handläggare
Telefon: 08-519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Ewa Bråthe
Bok&Bibliotek
eb@bokmassan.se

 

Header logo