Tre nya utställningsarrangörer får stöd av Kulturrådet

Gnesta, Gotland och Gävle är nya aktörer inom Kulturrådets stöd till utställningsarrangörer inom bild och form. Art Lab Gnesta, Galleriföreningen på Gotland och IDKA, Institutet för digitala konstarter i Gävle har valts ut för att öka den regionala spridningen av bidrag. Sammanlagt har Kulturrådet idag fördelat 26,6 miljoner kronor till organisationer inom området bild och form. Årets bidragsfördelning ger bland annat en ökad möjlighet för utställande organisationer inom bild- och formkonsten att följa MU-avtalet.

Enligt Kulturrådets strategi för att stärka bild-och formområdet har flera utställningsarrangörer som håller hög kvalitet fått en höjning av verksamhetsstödet. Det gäller Gustavsbergs Konsthall, Konsthall C och Marabouparken som får en höjning med 100 000 kronor vardera.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på nära 8,3 miljoner kronor (varav 5,1 miljoner kronor avser utställningsersättning) och Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt fyra miljoner kronor (varav 750 000 kronor avser utställningsersättning).

De två riksorganisationerna bedriver verksamhet av hög kvalitet för en bred allmänhet runtom i landet. Fokus för verksamheterna ligger på konstbildning och samarbete med professionella konstnärer samt regionala och nationella nätverk.

15 konsthantverkskooperativ har beviljats drygt två miljoner kronor i stöd, vilket innebär en höjning av stödet med 100 000 kr jämfört med föregående år. Nästan en tredjedel av stödet avser utställningsersättning. Konsthantverkskooperativet blås&knåda har en verksamhet av fortsatt hög kvalitet med många utställningar samt ett internationellt program och får därför en höjning av verksamhetsbidraget . Även ett antal andra konsthantverkskooperativ som bedriver verksamhet av hög kvalitet har fått mindre höjningar.

Kulturrådet har även vid detta beslutstillfälle fördelat utrustningsbidrag på totalt en miljon kronor till 16 konstnärliga kollektivverkstäder. Av dessa ligger en i Stockholm, fyra i Västra Götaland, fyra i Skåne, tre i Norrland och fyra i övriga landet.

Bakgrund MU-avtalet:
År 2008 ingick regeringen ett avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, det så kallade MU-avtalet. Avtalet gäller för statliga institutioner men bör vara vägledande för samtliga professionella utställningsarrangörer som mottar stöd från Kulturrådet. Kulturrådet rekommenderar i beslut om bidrag till utställningsersättning att avtalsmallen används. Avtalet ska räknas upp enligt konsumentprisindex vart tredje år.

KONTAKT

Ewa Dahlberg
Handläggare
Tel: 08-519 264 50
ewa.dahlberg@kulturradet.se

Anna Eineborg
Handläggare
Tel: 08-519 264 82
anna.eineborg@kulturradet.se

Bongi MacDermott
Handläggare
Tel: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Tel: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo