Foto: TT Bildarkiv.

Lyssna på föreläsningarna från Unga läsare i Norden

Kulturrådet arrangerade ett nordiskt expertmöte om litteratur och läsfrämjande för barn och unga den 24-25 oktober i Lund.

Lyssna på föreläsningarna som presenterar forskning och nationella läsfrämjande projekt från de nordiska länderna. De medverkandes presentationer kommer också att läggas ut.

Header logo