Röda sten

1,4 miljoner kr till bild- och formkonst

Röda Sten Konsthall, PSDNA Studio och Firma Roger von Reybekiel är några av de aktörer som får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,4 miljoner kronor i projektbidrag till åtta aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Röda Sten Konsthall får bidrag för arbetet med Göteborgs internationella konstbiennal GIBCA 2015. Biennalen berör konstnärernas roll som skapare av historia och av personliga och kollektiva minnen samt hur maktstrukturer använt sig av glömska och tystnad som politisk strategi.

PSDNA Studio får bidrag för projektet Feministisk Formbar. En samtalsserie som diskuterar och reflekterar kring feminism och grafisk form och som ställer frågan Vad är feministisk form?

Firma Roger von Reybekiel får bidrag för Spektrum. En utställningsserie med platsspecifika performances där 60 procent av projektet riktas till barn och unga.

Denna bidragsomgång ansökte totalt 64 aktörer om projektbidrag till en summa av 15,4 miljoner kronor. Sammantaget erbjuder de åtta aktörerna nationella och internationella mötesplatser för erfarenhetsutbyte och konstnärlig utveckling, samt plats för svensk och utländsk publik.

KONTAKT

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo