Foto: Christine Chilicott.

Skapande skola stärker kulturens roll i lärandet

Kulturrådet har fördelat 180 miljoner kronor till 369 skolhuvudmän i hela landet.  En trend är att både fler skolor och elever ingår för varje år. Ansökningarna omfattar i år drygt 770 000 elever.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

En förutsättning för framgångsrika Skapande skola-insatser är förankringen i den enskilda skolan hos lärare och elever. Många skolhuvudmän beskriver hur de planerar att öka elevinflytandet kommande läsår. Skolhuvudmännen talar också om vikten av estetiska lärprocesser som en metod för eleverna att nå sina kunskapsmål.

– Det är viktigt att kulturen blir en del av vardagen, så att kulturens och skolans aktörer knyts närmare varandra, säger Tua Stenström, handläggare Kulturrådet.

Den populäraste konstformen i år är inte oväntat litteratur, med tanke på det fokus som riktas mot läsförmågan hos barn och unga. Inom litteraturen ryms förutom traditionella författarbesök även eget skrivande, berättande, rappande, manusskrivande med mera.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Header logo