Tecknad bild av säl. Mukulat barnfestival i Åkersberga

2,2 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur

Samisk filmfestival, Romer i centrum och Klezmerfestivalen i Lund är tre projekt som får stöd av Kulturrådet. Sammanlagt fördelas nu drygt två miljoner kronor till nationella minoriteters kulturverksamhet och planerad utgivning av litteratur.

Flera projekt som får stöd riktar sig till barn och unga. Mukulat heter en barnkulturfestival som Sverigefinska Riksförbundet står bakom. Malmö Ungdomscentralen arrangerar romsk barnkulturvecka i skolor i Malmö.

Kulturrådet stöder flera filmfestivaler, däribland en samisk filmfestival i Ammarnäs, Västerbotten, Sveriges Internationella Roma Filmfestival, Judisk filmfestival och YksiKaksiFilmi i Stockholm.

Ett nytt initiativ som får stöd är musikteaterprojektet O Tari thaj e Zerfi där föreningen Romano Pasos samarbetar med en litauisk teatergrupp.

Kulturrådet stöder också utgivningen av litteratur på minoritetsspråk. Sex bokprojekt ges stöd i vår, däribland utgivningen av en barnbok på jiddisch, översättning av en novellsamling till kelderash och digitaliseringen av utställningen Vi är romer i Göteborg.

Behovet av professionell utgivning av nationella minoriteters litteratur är fortsatt stort, inte minst när det gäller barn- och ungdomslitteratur. Flera nya förlag söker stödet och det är viktigt att stödja en fortsatt positiv utveckling. Stödet till planerad utgivning av litteratur kan även sökas för projekt som omfattar flera titlar.

Bakgrund
I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges att det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

KONTAKT

Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo