Bakgrund: Medel till kulturtidsskrifter

Fram till år 2013 har anslagspost 3:1 ap.1 om bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande legat på drygt 123 mkr. Från och med år 2014 ökade anslagsposten med 15 mkr. Dessa medel riktades särskilt till Kulturrådets nya uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse.

Kulturrådet har sedan flera år tillbaka avsatt ca 19 mkr för produktionsstöd till kulturtidskrifter.

År 2011 fördelades 18,6 mkr i produktionsbidrag till kulturtidskrifter,
2012 fördelades 18,8 mkr,
2013 fördelades 19 mkr och
2014 fördelades 19 mkr.
 
Riksdagens kulturutskott inviterade i förra veckan Kulturrådet för att utskottets ledamöter önskade information om vilka verksamheter som finansieras inom anslagsposten och hur Kulturrådet arbetar. Detta med anledning av ett budgetförslag som innehöll en sänkning av anslaget med 15 mkr för år 2015. Kulturrådet gjorde en kort föredragning enligt önskemål.

Kulturrådet inväntar nu regleringsbrevet för 2015, där det kommer framgå vilka möjligheter myndigheten har att prioritera inom ramen för anslaget.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo