Fristadspanelen. Foto: Martin von Brömssen.

Fristadsrörelsen starkare än någonsin

Förvaltningsrättens dom har fallit - Gävle har inte rätt att vara med i fristädernas internationella Nätverk ICORN. Det hindrar inte att fristadsrörelsen är starkare än någonsin, både nationellt och internationellt, konstaterar panelen i en debatt om fristadssystemet på bokmässan i Göteborg.

Sverige är ett av de länder med flest fristäder i världen, säger ICORNs ordförande Helge Lunde. Fristadrörelsen i landet växer snabbt och har till och med gått förbi förgrundslandet Norge i antal fristäder. Men nu har entusiasmen och energin som har präglat de senaste åren hämmats, menar Martin Kaunitz från Svenska PEN. Efter att Gävle i våras beslutade att bli fristad för en förföljd konstnär och samtidigt ingå ett ICORN-medlemskap överklagades beslutet av en lokal politiker, som hävdade att det stred mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten beslutade i sin tur att Gävle kommun inte har rätt att vara med i ICORN, berättar Anna Livion Ingvarsson, chef för Konstcentrum i Gävle. Men arbetet för fristäder kommer inte att avstanna.
– Beslutet visar på ett märkligt sätt att se på yttrandefriheten. Kulturrådet kommer förstås att fortsätta att jobba för fristadsrörelsen som hittills, säger Kerstin Brunnberg.

Kommunerna, ICORN och PEN kommer att göra det samma:
– Alla parter måste samarbeta för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar för hur fristadsarbetet ska bedrivas på bästa sätt, säger Helge Lunde. Nu är det dessutom viktigare än någonsin att sprida kunskap om de positiva förtjänster fristadssystemet har för kommunerna.

– Den här frågan handlar i grunden om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Men vi ska inte heller glömma att fristadssystemet skapar stora mervärden för kommunen. Kulturutövarna som ingår i programmet utvidgar det lokala kulturlivet och främjar den fria debatten, säger politikern Pernilla Bergqvist som är engagerad i fristadsfrågan i Sigtuna.

– Fristadsförfattarna berikar staden, syresätter offentligheten med ett rikare samtal, säger Fredrik Elg. Rörelsen har växt snabbt, och domen är utan tvivel en backlash. Nu är det vår uppgift att till varje pris kvalitetssäkra verksamheten för att vi ska kunna gå vidare. Fristadssystemet är alltför viktigt för att bli föremål för att politiseras.

Martin Kaunitz håller med, och är inte orolig för att verksamheten ska hämmas på sikt. 
– Det finns en bred politisk enighet, över blockgränserna, om att frågan är viktig. ICORN är trots allt en okontroversiell organisation, som ger människor möjlighet att göra sin röst hörd.

Header logo