Bollas logotype.

Webbplatsen Bolla upphör

Plattformen Bolla, Kulturrådets nationella webbplats om barn- och ungdomskultur, upphör. Frågor som rör barn- och ungdomskultur kommer i framtiden att integreras i Kulturrådets webbplats och andra digitala kanaler. Allt material på webbplatsen Bolla kommer att finnas tillgängligt till och med den 31 mars. Kulturrådet arbetar med barn- och ungdomskultur på flera sätt och minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp.

Bollas kanaler på Facebook och Twitter kommer att upphöra under början av året. E-postadressen bolla[at]kulturradet.se tas ur bruk, liksom adresser som slutar med [at]bolla.se.

Bolla invigdes 1 februari 2012 på uppdrag av regeringen.

Vi som har arbetat med Bolla vill rikta ett varmt tack till alla er som bidragit med er kunskap och era erfarenheter under de nära tre år webbplatsen funnits. Tack!

Kulturrådet kommer tills vidare att bevaka området barn- och ungdomskultur via kulturradet.se, myndighetens nyhetsbrev och sociala medier.

Har du frågor angående nedläggningen, vänligen kontakta Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, 08-51926421, staffan.forssell@kulturradet.se.

Header logo