Bred satsning på läsning

Läsprojekt för små barn och större nationella projekt får stöd av Kulturrådet när läsfrämjande bidrag fördelas. 6,2 miljoner kronor fördelas till 30 läsfrämjande projekt i 13 län.

Söktrycket var hårt när pengar för läsfrämjande projekt fördelades för andra gången i år. Totalt inkom 107 ansökningar till en summa av 21 miljoner kronor. Vid bedömningen har Kulturrådet bland annat tittat på hur samverkan ser ut i projekten, hur väl förankrade de är, om projekten uppmuntrar delaktighet och eget skapande samt hur olika medier integreras.

– Projekten visar på en stor bredd, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet. Flera projekt handlar om små barns språk- och läsutveckling. Andra lyfter läsarsamtalet som metod, som bokcirklar i Östergötland. 

– Bland de beviljade projekten finns även satsningar på litteratur och hälsa, och demokratifrämjande åtgärder. I flera projekt finns viljan att söka upp nya målgrupper på nya platser. På Gotland vill man exempelvis starta minibibliotek i badhus.

Projekt av nationell omfattning som nu får stöd av Kulturrådet är bland annat Sommarboken och Barnens boktipsare. Sommarboken är ett projekt som pågått i tre år med stöd av Kulturrådet och med Kultur i Väst som projektägare. Kultur i Väst ska undersöka hur projektet kan permanentas och söker pengar för en uppstartskonferens samt för att fortsatt sprida projektet från dagens 130 bibliotek till två hundra. Sommarboken vill locka barn att läsa under sommarlovet och att prata om sin läsning med varandra.

Projektet Barnens boktipsare får stöd för att utgöra en del i en gemensam nationell delningsbar plattform för digitala folkbibliotek. Folkbiblioteken i Sverige behöver stöd för att utveckla sitt läsfrämjande arbete i digitala medier, inte minst för målgruppen barn och unga. En nationell barnredaktion startas. Redaktionen ska samverka med bland annat Barnens bibliotek i Västra Götaland samt med Barnbokskatalogen. Projektet drivs av Digitala biblioteket vid Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek.

KONTAKT

Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo