Digital teknik för tillgänglig kultur

Hur kan digitala lösningar leda till ökad tillgänglighet till kulturlivet för personer med funktionsnedsättning? Under Kulturrådets konferens Digital teknik för tillgänglighet i Umeå den 27 mars diskuteras denna fråga. Samtidigt presenteras några exempel på digitala lösningar för ökad tillgänglighet presenteras av bland annat Tekniska museet, Riksteatern och Filminstitutet.

På konferensen presenterar Kulturrådet sin rapport Digitalisering och tillgänglighet som är en kartläggning av hur digitala lösningar inom kulturområdet kan göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att i ökad utsträckning få tillgång till kulturlivet.

Exempel på digitala lösningar som presenteras på konferensen:

  • Tekniska museets satsning på ett nytt tillgängligt science center.
  • Filminstitutets projekt Tillgänglig bio.
  • Rikstext, Riksteaterns app för att texta föreställningarna.

– Den här konferensen är ett led i Kulturrådets löpande arbete för att öka tillgängligheten inom kulturlivet säger Karin Westling, handläggare på Kulturrådet, som arrangerar konferensen.

– Alla ska ha rätt att delta i kulturlivet oavsett funktionsförmåga. Eget skapande och möjligheten att ta del av kultur har stor betydelse både för enskilda och för samhällsutvecklingen. I den rapport vi presenterar framkommer det tydligt att digital teknik är ett utmärkt sätt att öka tillgängligheten till kulturlivet, men att det krävs ett helhetstänkande i flera olika delar av en verksamhet för att den digitala lösningen ska bli tillgänglig.

Bakgrund

Kulturrådet är en av 22 nationella strategiska myndigheter som har i uppdrag av regeringen att genomföra målsättningar inom funktionshinderspolitiken inom sin sektor. Det finns tre målsättningar som ska uppfyllas inom Kulturrådets sektorsområde under perioden 2011-2016. Kulturrådet följer upp och återrapporterar utvecklingen till regeringen årligen i en särskild rapport.

Rapporten Digitalisering och tillgänglighet har tagits fram av Kulturrådet på uppdrag av regeringen. Syftet är att kartlägga hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ger exempel på hur digitala lösningar har ökat tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning, dels genom att nya sätt att ta dela av kulturlivet har utvecklats, dels genom att digitala lösningar för att avhjälpa specifika hinder har utvecklats och används.

Kulturrådet bedömer bland annat att det krävs ett helhetsperspektiv i framtagandet och användningen av digitala tjänster och lösningar för att de ska bli tillgängliga. För att enskilda kulturorganisationer ska kunna utveckla och utöka sin användning av digitala lösningar, men också andra tillgänglighetsinsatser, är det viktigt att stärka de strukturer som finns för bidragsgivning och förbättra grundfinansieringen för det fria kulturlivet såväl som regionala kulturinstitutioner.

Kulturrådet bedömer också att det är viktigt att kunskapen om tillgänglighetsstandarder för webb och e-tjänster sprids och att användningen ökar. Kartläggningen pekar på att det är viktigt att nationella insatser fortsätter att stimulera utveckling och tillämpning av digital teknik som ökar tillgängligheten till kultur.

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Header logo