Digitalisering, kulturarv och nyskapande kultur i Kulturrådets årsredovisning

Barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen genomsyrar Kulturrådets verksamhet och är också kulturdepartementets prioriteringar under mandatperioden. Kulturrådets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen.

Digitaliseringens möjligheter till nya uttryck, ökad efterfrågan på konstnärligt innehåll, nya mötesplatser, aktivt medskapande och deltagande ger prioriteringarna kraft och potential. Ett kvalitativt kulturutbud som är tillgängligt för alla var än man bor är också en viktig fråga ur ett demokratiskt perspektiv.

Inom den kreativa och kulturella sektor som Kulturrådet verkar finns många innovativa aktörer som både beskriver och gestaltar samtiden. I regionerna skapas upplevelser och konstnärliga uttrycksformer som bidrar till framtidstro och initierar näringsverksamhet. Konsten är i detta sammanhang en dynamisk, utmanande och obunden kraft för att hävda mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Header logo