Fler och fler elever tar del av Skapande skola

När redovisningarna för det senaste Skapande skola-bidraget sammanställts kan man se några glädjande tendenser. Nästan 63 procent av alla elever F-9 i grundskolan fick under senaste skolår ta del av Skapande skola-insatser. Det visar att deltagandet ökar med några procentenheter för varje år.

I övrigt är det inga större förändringar i hur skolorna använt bidraget. Något större andel av de totala Skapande skola-medlen än i fjol har gått till inköp av föreställningar, studiebesök på institutioner et cetera, det vill säga 25 procent. Löner och arvoden till kulturaktörer utgör 60 procent.

Skolorna uppger att de arbetar med flera konst- och kulturområden, i snitt åtta olika. Som tidigare år är det populärast att arbeta med konst, bild och form, litteratur, berättande och skrivande, samt med dans och teater/drama. Detta gör man tillsammans med eleverna. Skapande skola-medlen bekostar inte lika frekvent besök på konserter, föreställningar eller professionella  utställningar.

Mer information

Header logo