Fördelning av bidrag till internationellt kulturutbyte inom bild- och formområdet

Translation Theme Park, South of North och Hnoss Initiative. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar 550 000 kronor till internationell kulturverksamhet inom bild- och formområdet.

Arkitektkontoret Asante Collective får stöd för att presentera South of North, ett samnordiskt seminarie- och utställningsprojekt som lyfter humanitär arkitektur på Helsinki Design Week och Arkitekturbiennalen i Venedig.

Hnoss Initiative (fd Galleri Hnoss) kommer att presentera internationell smyckekonst i samband med New Adventures in Jewellery, som är ett samarbete med bland annat Röhsska museet och HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.

Translation Theme Park är ett projekt om japansk nöjesfältskultur som inkluderar utställningar och performance av svenska och japanska konstnärer. Det visas på Galleri 21 och Galleri Ping-Pong i Malmö.

Kulturrådet ger även stöd till utställningen Baltiskt guld med konst från Estland, blås&knådas deltagande på Collect The international Art fair for Contemporary Objects och till ArtAgents projekt Visualize the invisible på Balkan.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor där bidragsgivningen är det viktigaste verktyget. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till internationella projekt inom bild- och formkonst.

Foto: Hnoss initiative.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Header logo