Foto på Norrköping air

Fördelning av bidrag till internationellt kulturutbyte inom bild- och formområdet

Kiruntopia till Kunsthaus Dresden, nyproducerad konst i Motbilder/Counterparts och residensutbyte i Indien i Swamp Storytelling. Där tre projekt som får stöd när Kulturrådet sammanlagt fördelar 547 000 kronor i stöd till internationell kulturverksamhet inom bild- och formområdet.

Projekt som inkluderar internationalisering av det offentliga rummet i Norrköping och en utställning med den Indonessiska konstnären Heri Dono hör också till de som får stöd denna andra bidragsomgång för bild- och formkonst 2014.

– Man kan se att många projekt problematiserar det moderna samhället med frågeställningar om hållbarhet, klimat och det politiska språket. Här återfinns naturvetenskaplig forskning i kombination med samtidskonst, konstnärligt gränsöverskridande och arkitektoniska strukturer i det offentliga rummet, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor där bidragsgivningen är det viktigaste verktyget.

Tre gånger per år fördelas särskilda medel till internationella projekt inom bild- och formkonst. Från och med oktober 2014 fördelas även stöd till nationella projekt.

KONTAKT

Anna Liven West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

 

Header logo