Fristadssystemet prövat av Förvaltningsrätten

Gävle beslutade i våras att bli fristad för en förföljd konstnär och samtidigt att bli medlem i fristädernas internationella nätverk ICORN. Beslutet överklagandes av en lokal politiker i Gävle med motiveringen att det stred mot kommunallagen.  Igår föll domen. Förvaltningsrätten i Falun beslutade att Gävle kommun inte har rätt att vara med i ICORN. Detta är första gången det svenska fristadssystemet har prövats rättsligt.

Sedan början av 1990-talet har städer över hela världen tagit initiativ till att under tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt hemland.  Kulturrådet har regeringens uppdrag att verka för att det i Sverige ska blir fler fristäder för förföljda konstnärer. Sedan 2013 har Kulturrådet även haft i uppdrag att verka för att fristadsrörelsen breddas till att omfatta utsatta kulturskapare inom fler konstformer. Idag inkluderar rörelsen även musiker, scen- och bildkonstnärer.

– Kulturrådet har arbetat aktivt för att det ska bli fler fristäder i Sverige och antalet har ökat under de senaste åren.  Fristäder för förföljda kulturskapare finns nu i flera delar av landet och det finns önskemål om att ta emot kulturskapare inom olika konstområden. Kulturrådet ser positivt på den utveckling som skett.  Det vore beklagligt om förvaltningsrättens dom hindrar en fortsatt utveckling, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.  

KONTAKT

Eva Ottosson
Projektledare
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se

Header logo