Miriam Aida. Foto: Charlotte Carlberg.

Fyra miljoner till svenska skivproduktioner

Afrobrasilianska gruppen Miriam Aïda AfroSamba Orchestra, Cleo & Kristin Amparo från hiphopkollektivet Femtastic och jazzartisten Lina Nyberg är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid första ansökningsomgången drygt 4,2 miljoner kronor i produktionsstöd och internationellt marknadsstöd till 75 produktioner på 60 skivbolag.

Andra exempel på musikutgivningar som får stöd är Skepp o´hoj med barnmusikgruppen Brevet, Jesper Odelberg Bands debutalbum Den normalfungerande människans börda, och två volymer med Cecilia Zilliacus inspelningar av Carl Nielsens verk för violin. How Sweet the Sound beviljas internationellt marknadsstöd för en europalansering av popartisten Jennie Abrahamsons album Gemini Gemini.

Vid denna första ansökningsomgång fördelar Kulturrådet alltså 4,2 miljoner kronor. 2014 års sammanlagda budget för fonogramstöd är 7,5 miljoner kronor. Andelen medverkande kvinnor bland de skivproduktioner som beviljats stöd är historiskt högt, 41 procent, vilket kan jämföras med samtliga ansökningar som omfattar 32 procent medverkande kvinnor.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

KONTAKT

Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Header logo