Hämnd i Kärrtorp, jakt efter samtiden i Blekinge och Marmelad till USA

Det är stor spridning av uttryck när Kulturrådet fördelar projektstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet. Tre exempel är Unga Tur i Kärrtorp som får stöd för produktionen Hämnd, Teater Foratt för samarbete med aktörer i Egypten och Jordanien samt Pinamackorna för "Föreställningar om samtiden" i Blekinge.


Unga Tur ska med utgångspunkt i Aischylos och Norén göra en föreställning som undersöker hämnden som grundbult i den dominerande maskulinitetskulturen. Ämnet har fått en särskild aktualitet efter händelserna i Kärrtorp i Stockholm i höstas då en antirasistisk demonstration attackerades av nazister.

Pinamackorna får bidrag för Föreställningar om samtiden, där Pinamackorna ska bjuda in blekingebor att berätta historier ur sina liv. Berättelserna gestaltas sedan konstnärligt och visas på olika scener i Blekinge län.

En mycket stor andel av beviljade ansökningar har en internationell dimension. Exempelvis ska dansproduktionen Marmelad turnera internationellt med gästspel i Holland och USA. Marmelad, i koreografi av Claire Parson fokuserar på den unga publiken.

Teater Foratt i Malmö beviljas medel för det internationella samarbetet ANTI, som kombinerar opera, teater och dokumentarism för att lyfta kvinnors vittnesmål från Egypten och Jordanien efter den arabiska våren. Gruppens samarbetsparter är den queerfeministiska organisationen Nazra i Egypten och teatergruppen ArabWomenTalking (AAT) från Jordanien.

Två av de beviljade ansökningarna har stöd från Kulturhuvudstadsåret och äger rum i Umeå. Skuggteatern kommer att sätta upp en föreställning baserad på levnadsbeskrivningen av en transperson i Sverige på 1800-talet i samarbete med NIE (New international encounters) och Umeå Teaterförening presenterar Sveriges första internationella nycirkusfestival.

Två av de beviljade projekten ska visas på street dance-festivalen Urban connection.  Meliki Frost/ P*fect beviljas medel för att med utgångspunkt i vogue och ballroomkulturen utveckla produktionen Imprint. Viktor Fröjd Dans beviljas medel för TUGG som utforskar streetdance ur en kommersiell, underground- och konstnärlig kontext.

Sammanlagt fördelas drygt 8,8 miljoner kronor till 43 aktörer inom dans, teater, opera, cirkus och performance.

KONTAKT

Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Maria Lewenhaupt
Handläggare
Telefon: 08-519 264 43
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo