ICORN vidgar fristadsbegreppet

Vid årsmötet i Ljubljana beslutade det internationella nätverket ICORN att vidga sitt arbete med fristäder till att även innefatta musiker och andra konstnärer. 140 delegater från 39 länder deltar under tre dagar, 21-24 maj.


– Jag är enormt glad att konstnärlig yttrandefrihet ska gälla i vid bemärkelse. För alla som tar del av konst är det betydelsefullt att den kan skapas under tryggare villkor. PEN och ICORN har genom sitt mångåriga arbete för fristadsförfattarna bäddat för den här utvecklingen, säger Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet.

Sedan ICORN bildades har 40 länder anslutit sig till nätverket. Över hundra författare har fått en fristad med hjälp av ICORN. På plats i Ljubljana finns under mötet 37 fristadsförfattare. I Sverige är åtta kommuner fristäder för kulturskapare som på grund av hot och förtryck inte kan verka i sina hemländer.

Bakgrund

Den första fristaden kom till efter fatwan mot Salman Rushdie. Organisationen ICORN, – International Cities of Refuge Network bildades efter den debatt som uppstod om det solidariska ansvaret för kultur och yttrandefrihet. ICORN har sedan dess byggt upp ett nätverk av städer (framförallt i Europa) som tar emot författare i behov av skydd. ICORN har sin bas i Stavanger.

Header logo