Pojke läser.

Idrott, folkbildning och eget skapande när Kulturrådet främjar läsning

En ny stark trend inom läsfrämjande är att hela samhällen satsar på läsning; exempelvis Arvika, Hagfors, Essunga, Hudiksvall. Andra tendenser är eget skapande, idrottssatsningar, digitalt läsande och folkbildning. Kulturrådet fördelar idag cirka 30 miljoner kronor till läsfrämjande runtom i landet.

Sex orter arbetar brett med läsfrämjande i samhället med olika fokus. Strömstad jobbar med mångspråkighet och integration, Uppsala med högläsning osv. Här involveras såväl barn som vuxna i en mängd läsaktiviteter.

Samverkan mellan idrottsrörelsen och biblioteken börjar nu ta fart och bli mer långsiktig. Många läsprojekt handlar om pojkars läsning – vilket också är ett tydligt syfte i regeringens uppdrag till Kulturrådet om jämställd läsning.  Exempel på regionala samverkansprojekt är Läs-kickar i Örebro, Idrott + läsning = sant i Skåne och Läsglädje i framtidens idrottsförening i Blekinge.

Folkbildningen är aktiv och är inblandad i många nya ansökningar för läsovana grupper. Några exempel: Berättarpalatset, som är uppsökande läsverksamhet i Västra Götaland, Läs & Lev som är en utbildning med språket som verktyg i Gävleborgs län samt Boken i facket och på arbetsplatsen i Dalarnas län.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo