Internationella perspektiv i bidragsgivningen

Kulturrådet konstaterar att många fria aktörer inom scenkonst-, musik-, och bild och formkonstområdet arbetar internationellt inom ramen för sina ordinarie verksamheter. Kulturrådet har därför inlett utvecklingen av bidragsgivningen inom dessa konstområden.

För 2014 innebär detta bland annat att bidrag till internationella turnéer och samarbetsprojekt inom scenkonstområdet söks inom ramen för bidrag till Fri scenkonst.

Header logo