Kerstin Brunnberg invald i styrelsen för IFACCA

Vid kulturtoppmötet i Chile valdes Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg in i styrelsen för IFACCA, International federation of Arts Councils and Culture Agencies.

– Det är viktigt att Kulturrådet stärker sitt internationella kontaktnät för att öka kunskapen om andra samtidigt som vi bidrar med egna erfarenheter, säger Kerstin Brunnberg. I en globaliserad värld är utbyten och möten med andra världar och människor ovärderliga. Det blir lättare att följa andra kulturråds arbete och lätt att fråga andra.

IFACCAs sjätte toppmöte i Santiago de Chile 13-16 januari samlade 400 delegater från 67 länder. I föreläsningar, paneldiskussioner och samtal diskuterades globala frågor som påverkar konst och kultur. 

Med temat Creative Times – New models för cultural developments, fokuserade världstoppmötet på hur sociala och ekonomiska förändringar och nya former av kommunikation påverkar utvecklingen. 

Alan Davey, ordförande för IFACCA och vd för Arts Council i England, framhöll att erfarenhetsutbyte behövs mer än någonsin i tider av åtstramning och förändringar på den politiska scenen i många länder.

– Vi samtalade om hur kulturens värde och betydelse för tillväxt ska beskrivas i samhällen där marknadsekonomiska termer i allmänhet används och där andra sätt att beskriva konsten kan behövas, säger Kerstin Brunnberg. Frågan om identitet i mainstreamsamhällen där minoriteters och ursprungsbefolkningars konst och kultur lätt marginaliseras eller exotiseras diskuterades också.

Bakgrund:
Det är första gången som världskongressen hålls i Sydamerika. Tidigare möten har varit i Kanada år 2000, Singapore, 2003, England, 2006, Sydafrika 2009 och Australien 2011.

IFACCA arrangerade kongressen tillsammans med den chilenska regeringsenheten för offentlig kulturpolitik (CNCA). Mötet ville lyfta fram globaliseringens effekter på konst- och kultursektorn, social – och ekonomisk utveckling samt nya kommunikationsutmaningar på det kulturella fältet. Syftet med världskongressen är bland annat att föra samman nyckelpersoner, beslutsfattare och aktörer som är involverade i att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. IFACCAs kongress räknas som det viktigaste internationella mötet mellan professionella aktörer, politiker och beslutsfattare som är involverade i kulturpolitik och konst. Några andra viktiga punkter är att diskutera nyckelfrågor och idéer gällande offentlig finansiering av konst och kultur. Ett annat är att dra igång stimulerande diskussioner och debatter med beslutsfattare om globala och nationella utmaningar. Att bygga nätverk, relationer och partnerskap är ett annat mål för kongressen.

KONTAKT

Kerstin Brunnberg
Styrelseordförande Kulturrådet
Telefon: 070-598 50 17
kerstin.brunnberg@gmail.com

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo