Bild av Kristina Rennerstedt. Foto: Pawel Flato

Kristina Rennerstedt, kulturråd i Washington

Möt ett av Sveriges sju kulturråd, Kristina Rennerstedt, som är inne på sitt tredje år i Washington. Där engagerar hon bland mycket annat svenska artister till ambassadens House of Sweden.

– Sverige har ett mycket gott anseende i USA när det gäller svensk musik, film och deckare. Ett annat starkt område är kultur för barn och unga.

I januari samarbetade Kulturrådet med svenska ambassaden i Washington kring scenkonstmässan APAP i New York. Kristina Rennerstedt beskriver hur många amerikaner fascineras av det svenska förhållningsättet med barnet i fokus och i jämnhöjd med den vuxne. Showcaset under APAP med åtta presentationer med verk för barn och unga var en succé. Flera grupper har fått inbjudningar till spelningar utomlands.

– Det fanns ett stort publikintresse för de svenska föreställningarna under APAP. Många fick upp ögonen för Sverige som scenkonst-och barnkulturnation, säger Kristina Rennerstedt.

Kristina Rennerstedt beskriver det starka intresset för svensk kultur i USA. Förutom kultur för barn och unga och svensk musik, film och deckare har också bildkonsten kommit att uppmärksammas på senare tid. Fine Arts Museums i San Francisco har nyligen visat en Anders Zorn-utställning, som lockat mer än 90 000 personer. Den 27 februari öppnade utställningen på National Academy i New York.

Kristina Rennerstedt talar också om de federala bidragen till National Endowment for the Arts (146 USD) och National Endowment for the Humanities (146 USD), som är de USA- institutioner som bäst motsvarar det svenska Kulturrådet. Bidragen som institutionerna tilldelats i den årliga budgeten har främst varit viktiga som inspiration och kvalitetssäkring.

Rennerstedt formulerade sig drastiskt: ”USA har inte någon samlad federal kulturpolitik och det är deras kulturpolitik”. Det mesta regleras på delstatsnivå och mycket betalas genom donationer och sponsring. Den amerikanska inställningen att staten inte ska lägga sig i i onödan lever starkt inom kulturvärlden.  Skattereglerna är generösa när det gäller just avdragsrätt för donationer och kanske kan man se saken som att den vanlige amerikanen i slutändan betalar för kulturen via skatten, i alla fall.

Som kulturråd kan Kristina Rennerstedt förmedla kontakter mellan svenska scenkonstaktörer på plats i USA och amerikanska programläggare och förmedlare. I uppdraget ingår också att engagera artister som befinner sig i USA för konserter i ambassadens fantastiska lokaler i House of Sweden som kan ta emot en publik om upp till 400 personer eller att stötta konsulaten runt om i landet så att också de kan engagera dessa artister. En annan viktig uppgift är att svara för utställningsverksamheten i House of Sweden.  Ambassaden försöker medverka till att utställningar som kommer till USA från Sverige också kan visas på andra platser i USA.

En aspekt som förtjänar uppmärksamhet är det nordiska samarbetet som har tagit sig fasta former efter det gemensamma engagemanget i Nordic Cool 2013 på Kennedy Center.  Det råder ingen tvekan om att tillsammans är de nordiska länderna en stark aktör inom hela konstområdet.

Mellan 2001 och 2008 var Kristina Rennerstedt generaldirektör för Kulturrådet. Juristexamen, statssekreterare på Justitiedepartementet, chef för Granskningsnämnden och styrelseordförande för Kungliga Operan är andra tunga meriter.

I jobbet som kulturråd ingår det att blogga. Kulturrådens samtliga bloggar finns att läsa på regeringens webbplats.

Header logo