Kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling på agendan

Kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling. Det är temat för Tillväxtverkets internationella konferens The Impact of Culture i Umeå den 23-24 september. Kulturrådet arrangerar ett seminarium som ger ett globalt perspektiv på kulturens roll för hållbar utveckling. Danielle Cliche, Unesco presenterar rapporten Creative Economy Report.

Culture as a Key Resource for Sustainable Development – a global outlook  heter Kulturrådets seminarium, som Danielle Cliche leder. Hon är chef för den avdelning som ansvarar för mångfalden av kulturella uttryck inom Unesco och är också sekreterare för Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

År 2013 publicerades Unesco:s och UNDP:s Creative Economy Report som bland annat handlar om skyddandet av den kulturella mångfalden. I rapporten analyseras globala trender inom kulturområdet och ges rekommendationer för hur kulturen kan vara en del i arbetet för hållbar utveckling. Rapporten analyserar riktlinjer och praktiker, trender och exempel med en helhetssyn på hållbarhet.

Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Journallister är välkomna till Kulturrådets seminarium på Sliperiet, Umeå den 24 september 2014, klockan 10.10 – 11.10. Intervjuer med Danielle Cliche kan ske i anslutning.

KONTAKT

Elin Rosenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo