New Tide Orquesta. Foto: Miki Anagrius

Kulturrådet fördelar stöd till internationellt kulturutbyte inom musikområdet

New Tide Orquesta turnerar i Kina. Adam Evald ger sig ut på världsturné. Inkonst inleder ett utbyte med tyska CTM och polska Unsound. De senare är två festivaler för samtida experimentell musik och konst, där artister i deras respektive nätverk får möta en svensk publik och svenska artister.

Ovanstående tre projekt får nu stöd när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet inom musikområdet. Totalt delar 13 aktörer på drygt 590 000 kronor.

Andra aktörer som får stöd är kören Voces Nordicae för tre gästspel i USA, dansmusikgruppen Invader Ace som ska ge konserter och workshops i Colombia, och Kultur i väst som inleder ett längre utbyte mellan svenska och amerikanska kvinnliga jazzmusiker.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor och där är bidragsgivningen det viktigaste verktyget. Fyra gånger per år fördelas särskilda medel till internationella samarbetsprojekt samt till resor vid internationella gästspel och turnéer inom musikområdet.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo