Kulturrådet ger stöd till samverkan med komponister

Kulturrådet beviljar idag 50 ansökningar som tillsammans delar på 4,5 miljoner kronor. Stödet handlar om samverkansprojekt med komponister inom en mångfald av musikaliska uttryck. Bidragsgivningen ska stimulera processer som syftar till konstnärlig utveckling och förnyelse.

Kulturrådet konstaterar att kvinnor utgör cirka en tredjedel av de komponister som får stöd. Andelen kvinnor är större bland sökande från institutionerna – 42 procent, jämfört med 30 procent bland de fria aktörerna. Närmare tre miljoner kronor fördelas totalt mellan 35 fria grupper inom dans-, teater och musik samt fria arrangörer. Drygt 1,5 miljoner kronor delas mellan 15 aktörer inom regionala musikverksamheter och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner.

Musik för storband, körer, symfoni – och kammarorkestrar, mindre ensembler, solister och konstområdesövergripande samarbeten finns med i dagens beslut. Fria teater-, dans- och musikgrupper söker i större utsträckning samarbete med komponister än tidigare, vilket innebär att en större mångfald av musikaliska uttryck får stöd. Det är dock alltjämt en låg andel jazz-och folkmusiker bland ansökningarna.

Flera fria teatergrupper som vänder sig till barn och unga får stöd i denna fördelning, bland annat Pantomimteatern för Nicolai Dunger, Dockteater Sesam för Jonas Franke-Blom samt Profilteatern för Anna Sóley Tryggvadóttir.

Exempel på projekt som innehåller flera komponisters medverkan i festivaler är Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusiks samverkan med tolv komponister för en Kompositionsfestival 2015 samt festivalen Sound of Stockholm som samverkar med Värmdö kulturskola i ett festivalprojekt med tio komponister.Inför invigningen av konserthuset Malmö Live 2015 får Malmö Symfoniorkester stöd för samverkan med fem komponister, och Malmö förskönings- och planteringsförening får stöd för samverkan med Kim Hedås som skall ljudsätta en gångbro i anslutning till det nya konserthuset i Malmö.

Föreningen för Judisk kultur i Sverige får stöd för samverkan med komponisten Jose Sanchez Verdu från Spanien.

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo