Bild på pojke som läser.

Kulturrådets handlingsprogram ska få fler att läsa

Kulturrådet har lämnat ett handlingsprogram för läsfrämjande till regeringen. Det beskriver kommande insatser för att öka läsningen hos barn och vuxna, i samverkan med andra aktörer i samhället. Programmet innehåller bland annat höjt stöd till litteraturutgivning på de nationella minoritetsspråken, ökat fokus på de yngsta barnen och på vuxna som inte läser samt stöd till folkbiblioteken för att arbeta läsfrämjande.

Engagemanget för läsning är stort just nu. Internationella mätningar som visar att läsförståelsen sjunker bland unga svenskar har lett till nya uppdrag för myndigheter och organisationer. Samverkan är en nyckel för att vända utvecklingen.
– År 2015 blir starten för ett mer strategiskt sätt att arbeta; kunskapsbaserat, i dialog och samverkan, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Kunskaper och resurser ska användas på bästa sätt, för att fler ska ta del av litteratur och för att främja utbildning, bildning och delaktighet i samhället.

Kulturrådet driver redan nationella satsningar för att främja läsning, exempelvis Barnbokskatalogen, Idrott och läsning samt Läsambassadören. 2015 startar det nya programmet Bokstart Sverige med tre pilotprojekt i Landskrona, Göteborg och Södertälje. Folkbibliotek och barnhälsovård samarbetar för att engagera småbarnsföräldrar att tidigt börja läsa tillsammans med barnen för att stimulera språkutveckling och läslust. Bokstart bygger på erfarenheter och kunskap från liknande program nationellt och internationellt.

Bakgrund läsfrämjande:
Riksdagen har beslutat om nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som styr de statliga myndigheternas arbete. Det övergripande målet är att alla i Sverige ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Kulturrådets läsfrämjande uppdrag är att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan.

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Samordnare 
Telefon: 08 – 519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 – 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo