Bild av en e-bok nedladdad på padda.

Kulturrådets stöd
till e-böcker

För att utveckla medievanorna och främja läsandet är det av största vikt att utveckla den svenska e-boksmarknaden och skapa ett brett utbud av titlar.

Kulturrådet fördelar medel till elektronisk utgivning av kvalitetslitteratur, i form av stöd till digitalisering av förlagens backlist. Ansökningsperioden öppnar 18 september och pågår till och med 16 oktober. Hittills har backliststödet fördelats på förhand, men då svenska förlag löpande producerar e-böcker fördelas stödet istället i efterhand 2014.

Ytterligare ett led i det omfattande arbetet med att främja läsandet i Sverige är att folkbiblioteken kan tillhandahålla elektroniskt utgiven litteratur. Ett villkor för stöd till e-boksutgivning är därför att sökande förlag upplåter titeln för utlån på svenska bibliotek utan så kallad karenstid.

Vid fördelningen av e-boksstödet hösten 2014 söks stödet för redan utgivna titlar. Ansökningsförfarandet har också förenklats.

KONTAKT

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08–519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08–519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo