Moderna Museet. Foto: Åsa Lundén.

Reviderat MU-avtal gäller från 1 juli

Regeringen beslutade idag att anta det reviderade MU-avtalet som Kulturrådet arbetat fram tillsammans med konstnärsorganisationerna. Det omförhandlade statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar gäller från 1 juli.

MU-avtalet som började gälla 2009 syftar till att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av deras konstverk. Av de cirka 40 procent som tillämpar avtalet uppger de flesta konsthallar och museer att det fungerar väl. Men det finns några negativa konsekvenser; för exempelvis kulturhistoriska institutioner med långa utställningsperioder har avtalet blivit för kostsamt att tillämpa och därigenom lett till färre utställningar med samtida verk. Något som missgynnat konstnärerna. 

Undersökningen som Kulturrådet presenterade förra året visade att det fanns områden som behövde förändras och förtydligas för att avtalet skulle tillämpas av fler arrangörer och utställare. Det nya reviderade avtalet har definierat vissa termer så att det är tydligare att professionella utövare som fotografer, konsthantverkare och illustratörer också omfattas. En annan förändring är att ersättningsnivån minskar successivt efter 12 veckor av utställningsperioden.
Avtalet är bindande för statliga arrangörer och bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering.

Bakgrund

MU= statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar som började gälla 1 januari 2009. MU-avtalet tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare.

KONTAKT

Bongi MacDermott
Handläggare
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo