Bild av Anna Sparrman.Foto: Stefan Tell

Möt Anna Sparrman

Anna Sparrman är styrelseledamot i Kulturrådet och professor vid institutionen för Tema Barn vid Linköpings universitet. Tema Barn bedriver forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden.

Vid årsskiftet 2013/2014 fick Kulturrådets styrelse tre nya ledamöter: Bo Netz, Måns Wrange och Anna Sparrman. Vid vårens styrelsemöten har Anna Sparrman deltagit via länk eftersom hon varit gästprofessor vid CASBS – Centre of  Advanced Study in Behavioural Sciences,  Stanford University i Kalifornien . Men från och med styrelsemötet 14 augusti deltar hon på plats. Anna Sparrman efterträder Karin Helander i styrelsen när det gäller barnperspektivet.

– Min forskning handlar om vad barn gör med den visuella kulturen och den materiella världen runt dem, berättar Anna Sparrman.

Sin forskning har Anna Sparrman bedrivit genom etnografiska studier på bland annat Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, Liseberg i Göteborg, Fenomen Magasinet i Linköping. Please Touch Museum i Philadelphia och Children´s museum of the Arts i New York. Anna Sparrman intresserar sig för hur barn använder sig av det vi vuxna skapar för dem. Och via barnen har hon nått fram till familjerna som ingår i studien.

När Anna var museipedagog väcktes hennes intresse för de här frågorna. Varför var det så många utställningar där bara föremål från vuxna visades?

Varför samlades inte barnens berättelser och föremål in?

Anna Sparrman gick först kulturvetarlinjen i Linköping, arbetade på flera slott och museer och doktorerade därefter på barns vardagsliv. Avhandlingen heter Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker.

Vid årsskiftet fick Kulturrådets styrelse tre nya ledamöter, konstprofessor Måns Wrange, överdirektör på Sida Bo Netz och Anna Sparrman. Sedan tidigare ingår ordförande Kerstin Brunnberg, Benny Fredriksson, chef för Stadsteatern, Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan, Tebogo Monnakgotla, kompositör, och Martin Borgs, dokumentärfilmare.

– Kultur är oerhört viktigt och jag är nyfiken på hur Kulturrådet bedriver sitt arbete, säger Anna Sparrman. Jag vill vara med och bevaka att de kulturpolitiska målen efterlevs när det gäller barns rätt till kultur.

Anna Sparrman tycker att det ska bli spännande att bidra till styrelsediskussionerna utifrån sina erfarenheter och även att bli varse hur de andra ser på frågorna. Ett annat styrelseuppdrag för Anna är ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden) som är ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning. Syftet är att stärka det kulturvetenskapliga forskningsfältet genom att bygga broar mellan lärosäten och ämnen.

Header logo