Nordisk samlingsmonter på Beijing Bookfair

3 mars 2014 Kulturrådet, norska NORLA och danska kulturstyrelsen har en gemensam nordisk monter på bokmässan i Peking 27 till 31 augusti.

Förläggare och agenter från de nordiska länderna har bjudits in att delta. Kulturrådet kommer att finnas på plats med information om svensk litteratur och våra stödordningar. I dagsläget står två nordiska seminarier på programmet.

Läs mer

KONTAKT

Zoi Santikos
Handläggare
Telefon: 08-519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo