Normer synliggörs och utmanas i kulturen

Normer kring sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska synliggöras och utmanas i kulturlivet. Det är uppdraget Kulturrådet fick av regeringen i december 2013. Genom att Kulturrådet främjar kulturområdets möjligheter att synliggöra normer som begränsar till exempel hbtq-personer, kan öppenheten och mångfalden öka ytterligare.

- Konsten och kulturen är starka krafter och har unika möjligheter att synliggöra och utmana begränsande normer. Dessa krafter vill vi vara med och stödja, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Under 2014 drivs arbetet i projektform på Kulturrådet men i januari 2015 övergår projektet i löpande verksamhet.

- Vi kommer under 2014 att träffa människor och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med hbtq-frågor, säger Kulturrådets projektledare Bongi MacDermott. Det kan vara personer både inom och utanför kulturfältet. Målet är att samla in kunskap och få en god bild av området inför det fortsatta arbetet efter 2014.

Kulturrådet har utsetts till strategisk myndighet inom kulturområdet. Det innebär att Kulturrådet har ett särskilt ansvar för frågorna inom kultursektorn. Inom andra samhällsområden finns andra myndigheter med strategiskt ansvar utsedda. Länkar till dessa myndigheter finns i längst ner på sidan.

Till grund för Kulturrådets arbete ligger regeringens strategi om lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Ambitionen med regeringens strategi är en samlad och långsiktig satsning inom området. Strategin tar avstamp i diskrimineringslagen och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 

KONTAKT

Bongi MacDermott
Projektledare
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Header logo