Ny OMC-rapport om internationalisering och export

Det har kommit en ny strategirapport om ökad internationalisering och export inom de kulturella och kreativa sektorerna. EU:s OMC-samarbete står bakom rapporten. OMC betyder Open Method of Coordination.

Omslag OMC-rapport.Rapporten belyser kulturella och kreativa sektorers betydelse för exporten från europeiska länder och innehåller förslag på insatser och strategier för området. I rapporten finns exempel från Europa, Japan och Kanada, som har för avsikt att stärka internationaliseringen och öka exporten. Det ges ingen heltäckande beskrivning av samtliga insatser, men ett antal nedslag ger överblick och kunskapsunderlag för fortsatt arbete inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Tillväxtverket, Kulturrådet och Svenska institutet arrangerade ett seminarium i samband med att rapporten blev offentlig. Branschföreträdare, departements- och myndighetsrepresentanter diskuterade hur Sverige kan stärka de kulturella och kreativa sektorernas internationalisering och export.

Header logo