Ny rapport om yttrandefrihet i ett globalt perspektiv

Den 25 mars presenterades Unescos nya rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development i Stockholm av bland andra Unescos generaldirektör Irina Bokova.

Rapporten är den första i sitt slag och är i sig ett viktigt ställningstagande för yttrandefrihetsfrågorna inom det internationella samfundet samt för Unescos fortsatta arbete på området. Sverige och övriga nordiska länder var initiativtagare till rapporten som därför lanserades i Stockholm.

Utgångspunkten för arbetet är att yttrandefriheten är en grundförutsättning för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Studien visar de senare årens utveckling gällande mediefrihet, pluralism, mediernas självständighet/oberoende och journalisters säkerhet i ett globalt perspektiv. Alla dessa delar är centrala för yttrandefriheten. Utvecklingen analyseras även genomgående ur ett jämställdhetsperspektiv.

Rapporten fokuserar på perioden 2007-2013, en period präglad av den tekniska och digitala utvecklingen samt den ekonomiska krisen. Studien visar bland annat att de tekniska och digitala framstegen har öppnat vägar för yttrandefriheten i hela världen genom ökad tillgång till, samt möjlighet att skapa och dela medieinnehåll, i olika plattformar. Parallellt med denna positiva utveckling har även nya utmaningar dykt upp i form av internetcensur, filtrering, blockering, kontroll och övervakning. Enligt rapporten, står journalister och andra medieaktörer inför nya hot som rör deras säkerhet i den digitala sfären. Gällande journalisters situation har antalet dödade journalister ökat. Enligt Unescos uppgifter dödades 430 journalister mellan 2007 och 2012. Även om konfliktområden är de farligaste platserna för journalister, dödades fler utanför dessa områden under mellan 2007 och 2011, och straffrihet för dessa brott förblir normen.

Irina Bovkova uttryckte att: “We need to act on the ground – to strengthen national legislative frameworks, to train journalists, to build capacity and advance media and information literacy. We must continue to support media independence by promoting professional standards and self-regulation.”

Att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund är inskrivet i de nationella kulturpolitiska målen. Yttrandefrihetsfrågor genomsyrar många delar av Kulturrådets verksamhet, inte minst arbetet med fristäder för konstnärer, författare och skribenter.

Läs rapporten

Mer information om Unescos arbete för yttrandefrihet

KONTAKT

Elin Rosenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo